http://www.lukas.ecom.net.pl/

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNETRZ BEATA LUKAS

 Projekt techniczny aranżowanego wnętrza zawiera :


- rzuty techniczne przygotowywanej przestrzeni, rozkład wnetrza z rozmieszczonymi meblami

- rzuty elektryki, rzuty rozmieszczenia grzejników wraz z ich doborem

- zestawienie ilościowe potrzebnych materiałów

- kalkulacja cenowa inwestycji